Specialūs skrydžiai: Londonas – Vilnius / Oslas – Vilnius / Dublinas – Vilnius / Plačiau

Batus perki į Egiptą skrendi sąlygos

 

Sveikiname Remigijų K. laimėjus kelionę dviems į Egiptą 5* viešbutyje su „Viskas įskaičiuota“

 


Kidy Tour dovanoja kelionę dviems į Egiptą 5* viešbutyje su „Viskas įskaičiuota“

Akcijos „Batus perki į Egiptą skrendi” sąlygos:

 1. Bendrosios nuostatos:

1.1. Akcijos „Laimėk kelionę dviems į Egiptą” (toliau – Akcija) organizatorius yra UAB „Kidy Tour“ (toliau – Organizatorius), juridinio asmens kodas 304147043, buveinės adresas Dariaus ir Girėno 21A , Vilnius, Lietuva.

1.2. Akcija vyksta nuo 2019 12 09 iki 2019 12 31. Laimėtojas bus skelbiamas 2020 01 06.

1.3. Akcijos dalyviai – Akcijoje gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys fiziniai asmenys.

1.4. Akcijoje negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai ir jų šeimos nariai, taip pat UAB “DANBALT FASHION”  darbuotojai ir jų šeimos nariai.

 1. Akcijos prizas:

2.1. Akcijos prizas (toliau – Prizas) – Kelionė į Egiptą: skrydis 2 asmenims (Vilnius – Hurgada – Vilnius), pervežimas 2 asmenims (oro uostas – viešbutis – oro uostas), apgyvendinimas Sunrise Holidays resort 5* viešbutyje 2 asmenims, trukmė: 7 naktys, kambario tipas: Double Standard room, maitinimo tipas: Viskas įskaičiuota;

 1. Akcijos sąlygos:

3.1. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti akcijoje ir laimėti kelionę į Egiptą privalo:

 • Pirkti  prekę/-ių FamClub parduotuvėse arba internetinėje FamClub parduotuvėje ne mažiau nei už 50 EUR;
 • Užpildyti dalyvavimo loterijoje registracijos formą;
 • Nurodyti pirkimo čekio arba užsakymo numerį registracijos formoje;
 • Išsaugoti pirkimo čekį arba sąskaitą – faktūrą iki loterijos pabaigos.
 1. Prizo laimėtojo nustatymas:

4.1. Prizą gali laimėti kiekvienas, kuris:

 • Pirks  prekę/-ių FamClub parduotuvėse arba internetinėje FamClub parduotuvėje ne mažiau nei už 50 EUR;
 • Užpildys dalyvavimo loterijoje registracijos formą;
 • Nurodys pirkimo čekio arba užsakymo numerį registracijos formoje;
 • Išsaugos pirkimo čekį arba sąskaitą – faktūrą iki loterijos pabaigos;
 • Pažymės, kad sutinka gauti Kidy Tour ir FamClub naujienlaiškius.

Prizo kiekis – 1 kelionė į Egiptą: skrydis 2 asmenims (Vilnius – Hurgada – Vilnius), pervežimas 2 asmenims (oro uostas – viešbutis – oro uostas), apgyvendinimas Sunrise Holidays resort 5* viešbutyje 2 asmenims (apgyvendinimas galimas periode nuo 2020.01.24 iki 2020.02.07), trukmė: 7 naktys, kambario tipas: Double Standard room, maitinimo tipas: Viskas įskaičiuota;

 1. Skundų pateikimo tvarka

5.1. Akcijos dalyviai turi teisę el. pašto adresu: info@kidytour.lt pateikti skundą dėl Akcijos eigos.

5.2. Akcijos dalyvio pateiktas skundas bus išnagrinėtas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo momento.

 1. Atsakomybė

7.1. Organizatorius nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Akcijos dalyvių nuostolius (žalą, išlaidas),  susijusius su dalyvavimu Akcijoje.

 1. Kitos sąlygos

8.1. Asmenys, dalyvaujantys Akcijoje, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis ir jų laikytis.

8.2. Dalyviui nesilaikant šių taisyklių, Organizatorius turi teisę pašalinti dalyvį iš Akcijos ir/ar neišduoti dalyviui Prizo.

8.3. Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti Akcijos taisykles ir/ar nutraukti Akciją, informuodamas apie tai tuo pačiu būdu, kaip buvo paskelbtos šios Akcijos taisyklės.

8.4. Su Akcijos taisyklėmis galima susipažinti UAB “Kidy Tour” internetiniame puslapyje ir „FamClub“ internetiniame puslapyje

8.5. Akcijos tvarką nustato Organizatorius. Visi Organizatoriaus sprendimai dėl akcijos vykdymo yra galutiniai ir privalomi visiems akcijos dalyviams. Visi nesutarimai, kilę vykdant šią akciją, yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.6. Laimėtojas bus renkamas atsitiktine tvarka;

8.7. Laimėjimas į pinigus ar kitus prizus nekeičiamas;

8.8. Laimėjimas neperleidžiamas kitiems asmenims, juo gali pasinaudoti tik konkursą laimėjęs asmuo;

 1. Asmens duomenų apsauga

Žaidimo Dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius.

Organizatorius siekiant išrinkti ir informuoti Žaidimo laimėtoją tvarkys šiuos Žaidimo laimėtojo asmens duomenis: vardas, pavardė, el. paštas, kontaktinis telefono numeris. Siekiant paskelbti apie laimėtoją – tvarkys vardą ir pavardę.

Žaidimo Dalyvių asmens duomenys yra tvarkomi jų sutikimu. Sutikimą dalyvis gali bet kuriuo metu atšaukti, tačiau tokiu atveju negalės dalyvauti žaidime.

Prizo laimėtojų vardai ir pavardės skelbiami 30 kalendorinių dienų nuo Žaidimo pabaigos dienos. Prizo laimėtojo duomenys, kurie būtini laimėjimo perdavimui (tokie kaip kontaktinė informacija) yra neviešinami ir saugomi laikantis įstatymuose numatytų terminų, o jiems pasibaigus, nesant kito teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindo, negrįžtamai sunaikinami.

Atsižvelgiant į teisės aktų nustatytus ribojimus, Žaidimo Dalyviai turi šias teises:

– prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;

– reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;

– reikalauti bet kuriuo metu atšaukti pateiktą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;

– reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, kai tam yra teisinis pagrindas;

– perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba tiesiogiai pateikti Žaidimo dalyviui patogia forma;

– kai Žaidimo dalyvių duomenys yra tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; el. paštas: ada@ada.lt, daugiau informacijos internete: www.ada.lt).

9.1. Detaliau apie asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimą skaitykite privatumo politikoje.

 

Vyksta kelionių pasiūlymų paieška...

Prašome palaukti, kol ieškomi geriausi kelionių pasiūlymai, tai gali trukti apie 5 sekundes.