Atmintinė keliautojui

Skrydžio laikas

Primename, kad turisto (keleivio) paso galiojimas turi būti ne trumpesnis nei 6 mėnesiai nuo grįžimo iš kelionės datos. Išvykimo į kelionę laikas yra preliminarus. Tvarkaraštyje, programoje, kataloge, biliete ir/ar elektroniniame biliete nurodytas skrydžio (išvykimo) laikas iki faktinės kelionės datos gali keistis. Likus ne mažiau nei 24 val. iki išvykos į kelionę būtinai pasitikrinkite skrydžio laiką. Vežėjas ir/ar kelionių organizatorius skrydžio (išvykimo) laiko ir datos negarantuoja.

Likus 24 val. iki išvykimo būtinai pasitikslinkite išvykimo laiką. Tai galite padaryti savo kelionių agentūroje arba internete adresu www.vno.lt.

Keleivio asmens dokumentas

vykstant į Šengeno erdvei nepriklausančias valstybes (Turkija, Egiptas) būtina turėti pasą (asmens tapatybės kortelė netinka), kurio minimalus galiojimo laikas 6 mėnesiai po grįžimo iš kelionės.

El. bilieto išklotinėje pateiktų terminų žodynėlis

 • TICKET – bilietas
 • BOOKING REF – užsakymo numeris
 • RESERVATION NUMBER – rezervacijos numeris
 • ARRIVE – atvykimo laikas
 • DEPART – išvykimo laikas
 • DURATION – skrydžio trukmė
 • EQUIPMENT – lėktuvo tipas
 • FROM – oro uostas, iš kurio išvykstama
 • TO – oro uostas, į kurį atvykstama

Atvykimas į oro uostą

Rekomenduojame į oro uostą atvykti 2 val. prieš skrydį.

Informacija apie draudimus

Turistams prieš išvykstant į kelionę rekomenduojama įsigyti medicininių išlaidų kelionės metu draudimą (neprivalomas draudimas), kuris atlygina užsienyje suteiktos būtinosios medicininės pagalbos bei repatriacijos išlaidas. Prašome atidžiai susipažinti su draudimo sąlygomis iki kelionės pradžios ir įvykus draudiminiam įvykiui nedelsiant skambinti telefonu, kuris yra nurodytas draudimo polise, bei informuoti apie tai kelionių organizatoriaus atstovą. Nepriklausomai nuo to, kad esate įsigiję medicininių išlaidų kelionės metu draudimą, siūlome saugoti visus oficialus su draudiminiu įvykiu susijusius medicininius dokumentus ir į kelionę pasiimti papildomų piniginių lėšų nenumatytiems atvejams.

Taip pat turistas gali įsigyti šiuos neprivalomus draudimus/ą:

 • neįvykusios kelionės draudimą, kuriuo apdraustajam atlyginamos netikėtos išlaidos, susijusios su nenumatytu kelionės atšaukimu ar nutrūkimu. Nenumatytomis aplinkybėmis, dėl kurių neįvyksta ar atšaukiama kelionė, traktuojamos apdraustojo ar jo artimųjų, bendrakeleivio sunki liga ar mirtis, netikėta žala apdraustojo turtui, taip pat ne dėl apdraustojo kaltės įvykęs vėlavimas į tarpinį reisą;
 • kelionės jungties praradimo draudimą, kuriuo atlyginamos papildomos išlaidos, atsiradusios, siekiant patekti į galutinį kelionės tašką;
 • draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, kuris yra skirtas gauti tam tikro dydžio kompensaciją, jei atsitiko nelaimingas atsitikimas kelionės metu. Jis galioja tik kelionės metu ir tik už Lietuvos Respublikos ribų. Šis draudimas papildo medicininių išlaidų kelionės metu draudimą – atsitikus nelaimingam atsitikimui kelionėje, pagal sveikatos draudimą užsienyje būtų apmokėtos būtinosios medicininės pagalbos išlaidos, tuo tarpu pagal nelaimingų atsitikimų kelionės metu draudimą būtų išmokėta papildoma fiksuoto dydžio kompensacija papildomoms išlaidoms arba neturtinei žalai kompensuoti.
 • kitus draudimus.

Dėl draudimo įsigijimo siūlome kreiptis į draudimus įsigyti siūlančias draudimo bendroves/ę.

Užkrečiamųjų ligų epidemiologinė būklė, privalomos ir rekomenduojamos profilaktikos priemonės.

Prieš išvykstant į kelionę rekomenduotina iš anksto pasirūpinti užkrečiamųjų ligų profilaktika. Vakcinacija yra viena ekonomiškai efektyviausių profilaktikos priemonių. Įvertinant galimą riziką turisto sveikatai svarbu yra kelionės maršrutas, trukmė, sezonas, kelionės tikslas, gyvenimo sąlygos ir maisto bei vandens kokybė, kelionės pobūdis, keliautojo sveikatos būklė. Gydytojas įvertina kiekvieno turisto individualią riziką ir nustato,  kokie skiepai ar kitos profilaktikos priemonės reikalingos, bei pateikia atitinkamas rekomendacijas. Turistams kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigas rekomenduojama iki kelionės likus 4-6 savaitėms, kadangi imunitetui susiformuoti reikalingas tam tikras laikotarpis. Tačiau, jei iki kelionės liko mažiau laiko nei yra nei likus 4-6 savaitėms, vis tiek rekomenduojama susisiekti su gydytoju, nes kai kurie skiepai gali būti atliekami iki kelionės likus kelioms dienoms. Aktuali informacija apie galimus pavojus sveikatai ir su tuo susijusią profilaktiką pateikiama Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO) interneto svetainėje www.vaspvt.gov.lt, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) interneto svetainėje https://ecdc.europa.eu, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje http://keliauk.urm.lt bei Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro interneto svetainėje www.ulac.lt.

Rankinis keleivio bagažas

 • rankinis bagažas: iki 5 kg asmeniui
 • registruojamas bagažas: iki 20 kg asmeniui
 • kūdikiui: nemokamai vežimėlis arba automobilinė saugos kėdutė bei vienas papildomas registruoto bagažo vienetas, sveriantis iki 10 kg

Keleiviams į riboto patekimo zoną ir orlaivio keleivių saloną neleidžiama įsinešti toliau nurodytų daiktų (plačiau http://www.caa.lt/index.php?-940175355):

 • šaunamųjų ir nešaunamųjų ginklų;
 • smailių arba aštriabriaunių daiktų;
 • bukų įrankių;
 • sprogmenų ir degiųjų medžiagų;
 • cheminių ir nuodingųjų medžiagų;
 • skysčių, išskyrus skysčius atskirose ne didesnėse kaip 100 mililitrų arba lygiaverčio tūrio talpyklose, sudėtose į vieną permatomą ne didesnės kaip 1 litro talpos plastikinį užsegamą maišelį.

Nedraudžiama:

 • susidėti skysčius į registruojamą bagažą (taisyklės taikomos tikrinant tik rankinį bagažą);
 • vežtis rankiniame bagaže kelionės metu skirtus vartoti vaistus ir dietinius gaminius, taip pat maistą kūdikiams. Gali būti paprašyta įrodyti, kad minėtieji gaminiai Jums būtini;
 • įsigyti gėrimų ir parfumerijos ES oro uosto už įlaipinimo talonų tikrinimo vietų esančiose parduotuvėse ar ES vežėjo orlaivyje. Neapmokestinamų prekių parduotuvėje įsigytas skystis ir jo pirkimo kvitas prekybos vietoje turi būti supakuoti į sandarų saugumo maišelį su raudonu krašteliu. Kelionės metu neatidarykite ar kitaip nepažeiskite sandaraus saugumo maišelio. Aviacijos saugumo darbuotojui gali reikėti atidaryti sandarų saugumo maišelį tikrinimui atlikti. Jei Jūs turite jungiamąjį skrydį kitame oro uoste, prašome apie tai įspėti aviacijos saugumo darbuotoją tam, kad Jūsų neapmokestinamų prekių parduotuvėje įsigytas skystis būtų supakuotas į naują sandarų saugumo maišelį.

Registruotas bagažas

Registruotame bagaže keleiviams nuo 2 metų leidžiama vežti ne daugiau kaip 20 kg svorio krovinius, daiktus. Registruotame bagaže neturėtų būti vežami dūžtantys, greitai gendantys daiktai.

Dėl praradimo ar sugadinimo tikimybės nepatartina vežti vertingų daiktų (pvz.: pinigų, raktų, taip pat vaistų, medicininių dokumentų, akinių, fotoaparatų, vaizdo kamerų ir kitų vertingų elektronikos ar technikos prietaisų bei jų priedų, juvelyrinių dirbinių, tauriųjų metalų, muzikos instrumentų, vertybinių popierių, vertingų meno ar dailės kūrinių, verslo dokumentų, pasų ar kitų asmens tapatybės dokumentų).

Daiktai, kuriuos draudžiama gabenti krovinių skyriaus bagaže (plačiau http://www.caa.lt/index.php?-940175355):

 • sprogstamieji įtaisai, įskaitant detonatorius, sprogdik-lius, granatas, minas ir sprogmenis;
 • dujos, įskaitant propaną ir butaną;
 • degūs skysčiai, įskaitant benziną ir metanolį;
 • degiosios kietosios ir reaktyviosios medžiagos, įskaitant magnį, prakuras, fejerverkus ir signalines raketas;
 • oksidacinės medžiagos ir organiniai peroksidai, įskaitant balinamąsias medžiagas ir automobilio remontui naudojamas priemones;
 • nuodingosios ar infekcinės medžiagos, įskaitant žiurkių nuodus ir infekuotą kraują;
 • radioaktyviosios medžiagos, įskaitant medicininius arba komercinius izotopus;
 • korozinės medžiagos, įskaitant gyvsidabrį ir transporto priemonių akumuliatorius;
 • transporto priemonės degalų sistemos sudedamosios dalys, kuriose buvo degalų.

Vėluojant bagažui, keleivis turi nedelsti ir raštu informuoti oro vežėją apie bagažo vėlavimo faktą. Jei dėl bagažo vėlavimo keleivis patyrė žalą (turėjo įsigyti būtiniausių reik-menų), raštišką pretenziją oro vežėjui jis turėtų pateikti ne vėliau kaip per 21 d. nuo bagažo gavimo dienos.

Jei gautas bagažas yra sugadintas, keleivis raštišką pretenziją turėtų pareikšti ne vėliau kaip per 7 dienas.

Jei bagažas neatsiranda per 21 d., jis pripažįstamas dingusiu arba yra sugadintas, raštiškas reikalavimas atlyginti žalą turėtų būti pateiktas kuo greičiau.

Oro transporto įmonei atsisakius patenkinti reikalavimą, keleivis turi teisę per 2 metus kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Oro bendrovės atsakomybės ribos dėl bagažo vėlavimo, sugadinimo ar dingimo neviršija 1131 specialiųjų skolinimosi teisių (apie 1 320 EUR). Oro bendrovė nėra atsakinga už žalą, atsiradusią dėl vėlavimo, jei įrodo, kad ji ir jos darbuotojai bei atstovai ėmėsi visų prieinamų protingų priemonių žalai išvengti, arba tai, kad jiems nebuvo įmanoma tokių priemonių imtis.

Dingus arba vėluojant bagažui keleivis turi teisę įsigyti būtiniausių reikmenų, be kurių jis negali apsieiti kelionės metu. Nėra konkretaus sąrašo daiktų, kuriuos keleivis gali įsigyti. Tai gali būti būtiniausi higienos reikmenys, vykstant į svarbų susitikimą tarp būtiniausių daiktų gali būti ir kostiumas bei kt. Keleivis turėtų nepiktnaudžiauti savo teise įsigyti būtiniausių reikmenų, kadangi, siekdamas kompensacijos už patirtą žalą, jis turės oro bendrovei pagrįsti įsigytų daiktų būtinumą. Siekiant kompensacijos už būtiniausių daiktų įsigijimą, būtina išsaugoti daiktų pirkimo dokumentus. Jei yra galimybė, keleivis taip pat turėtų išsaugoti bagaže vežamų daiktų pirkimo čekius. Taip oro bendrovei bus lengviau įvertinti atsiradusią žalą ir ją kompensuoti. Nesant galimybės nustatyti bagaže buvusių daiktų vertės, oro bendrovės savo taisyklėse yra numačiusios žalos kompensavimo galimybę pagal bagažo svorį, t. y. konkreti suma už kiekvieną bagažo kilogramą. Kiekvienoje oro bendrovėje ši suma yra skirtinga.

Oro transporto keleivių teisės, bendros kompensavimo ir pagalbos taisyklės skrydžių atšaukimo ar atidėjimo atveju pagal ES reglamentą (EK) Nr. 261/2004: keleivių teisės reglamentuojamos Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. vasario 11 d. reglamento Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, ir 1999 m. gegužės 28 d. Monrealio konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo nustatyta tvarka.

Reglamentas Nr. 261/2004 nustato minimalias keleivių teises, kai:

 • juos be jų sutikimo atsisakoma vežti (kai keleivis turi patvirtintą rezervaciją ir atvyksta registruotis laiku);
 • jų skrydis atšaukiamas;
 • jų skrydis atidedamas (daugiau kaip 2 val.).

Reglamentas neapima tokių atvejų, kaip bagažo vėlavimas ar dingimas, žalos dėl skrydžio vėlavimo atsiradimas. Šie atvejai reglamentuojami Monrealio konvencijos nuostatomis, pagal kurias vežėjas atsako už žalą, atsiradusią dėl vėlavimo vežant oru keleivius, bagažą arba krovinius, nebent oro vežėjas įrodo, kad jis ir jo darbuotojai bei atstovai ėmėsi visų prieinamų protingų priemonių žalai išvengti, arba tai, kad jam ar jiems nebuvo įmanoma imtis šių priemonių. Reglamentas taikomas tiek vykdant reguliarius, tiek užsakomuosius skrydžius su sąlyga, kad keleivis turi patvirtintą atitinkamo skrydžio rezervavimą ir atvyksta registruotis laiku, t. y. oro vežėjo, turizmo kelionių organizatoriaus arba įgaliotojo asmens nurodytu laiku; arba, jei laikas nenurodytas, ne vėliau kaip likus 45 minutėms iki paskelbto išvykimo laiko.

Reglamentas netaikomas keleiviams, keliaujantiems nemokamai arba taikant mažesnį tarifą, kuriuo tiesiogiai ar netiesiogiai negali pasinaudoti visuomenė. Tačiau reglamentas taikomas keleiviams, turintiems bilietus, išduotus pagal keleivių lojalumo programą arba kitą oro vežėjo ar turizmo kelionių organizatoriaus komercinę programą.

Maitinimas lėktuve

Skrydžių metu maitinimas lėktuve į kainą nėra įskaičiuotas. Gėrimų ir užkandžių galėsite įsigyti už papildomą mokestį pagal oro bendrovės pateikiamą meniu.

Apgyvendinimas

Užsakius viešbutį, pažymėtą „ekonominės klasės“ ženklu, jame gali būti žemesnė paslaugų ir aptarnavimo kokybė, mažesnis patiekalų pasirinkimas, siūloma mažiau pramogų. Šis žymėjimas yra subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas, manant, kad viešbutis neatitinka nurodomos šalyje kategorijos.

Atvykę į viešbutį turistai apgyvendinami viešbučio administracijos nuožiūra parinktuose numeriuose. Už numerius su vaizdu į jūrą paprastai reikia mokėti papildomai. Su vaizdu į jūrą gali būti vadinami ir numeriai su daliniu vaizdu, t. y. jūra gali būti matoma šone, žiūrint iš balkono. Kambariai į jūros pusę negarantuoja tiesioginio vaizdo į jūrą, langai gali būti į jūros pusę, tačiau juos gali užstoti kiti pastatai ar augalai. Kitų papildomų pageidavimų, tokių kaip apgyvendinimas tam tikrame aukšte, kelionių organizatorius ir viešbutis neįsipareigoja patenkinti. Į pageidavimus atsižvelgiama tik esant galimybei.

Dviviečiuose numeriuose dažniausiai būna viena dvigulė arba dvi atskiros lovos. Užsisakius papildomą vietą šiuose numeriuose gali būti pristatoma papildoma lova ar sulankstomas fotelis. Užsisakius apgyvendinimą dviem suaugusiesiems ir dviem vaikams standartiniame numeryje gali būti pastatoma tik viena papildoma lova, kitam vaikui ji gali būti nepriskiriama ar siūloma už papildomą mokestį. Kai kuriuose viešbučiuose nemokamai ar už papildomą mokestį galima paprašyti vaikiškos lovelės numeryje, tačiau apie tai, kad ji Jums bus reikalinga, reikėtų informuoti užsakant viešbutį savo kelionių agentūroje.

Economy tipo kambariai – tai žemiausios klasės numeriai, gerokai besiskiriantys nuo standartinių. Economy kambariai gali būti seniai renovuoti, jie gali turėti mažiau patogumų, pro langą galite matyti kito pastato sieną, ventiliatorius ir pan. Taip pat ekonominės klasės kambariai gali būti mažesni už standartinius to viešbučio numerius, be balkono, cokoliniame ar pirmame aukšte.

Promo tipo kambarys – gali būti bet koks viešbučio numeris, dažniausiai gausite patį paprasčiausią numerį, esantį viešbutyje. Promo kambariu gali būti ir ekonominės klasės numeris.

Atkreipiame dėmesį, kad net to paties kambario tipo numeriai gali skirtis savo išvaizda, dydžiu, lokacija. Numerių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukų, pateiktų kataloge ar interneto svetainėje.

Tas pats kambario tipas skirtinguose viešbučiuose gali skirtis. Užsakydami kambario tipą pasidomėkite, kaip atrodo kambariai konkrečiame viešbutyje.

Papildoma viešbučių informacija

Viešbučiuose būna dviejų tipų kondicionieriai – centrinis ir vietinis. Jų veikimo tvarką, sezoniškumą ir laiką nustato viešbučio administracija. Centriniai oro kondicionieriai yra valdomi viešbučio administracijos nuožiūra ir gali veikti tik tam tikromis valandomis, gali neveikti sezono pradžioje ir pabaigoje. Vietiniai oro kondicionieriai yra reguliuojami kambaryje. Išeinant iš kambario oro kondicionieriai dažniausiai išsijungia.

Vertingiausius savo daiktus patariame laikyti seifuose. Jie gali būti kambariuose arba viešbučių registratūrose. Priklausomai nuo viešbučio seifas gali būti suteikiamas nemokamai arba už papildomą mokestį. Kelionių organizatorius neatsako už kambariuose paliekamus daiktus.

Viešbučio kambariuose dažnai rasite mini barus. Jų turinį ir pildymo tvarką nustato viešbučio administracija. Mini barai gali būti nemokami arba už papildomą mokestį. Priklausomai nuo viešbučio skiriasi ir mini baro pildymas. Kai kuriuose viešbučiuose mini barai gali būti pildomi kasdien, o kai kuriuose – tik atvykimo dieną. Mini baras kambaryje gali būti ir tuščias arba jame rasite tik vandens. Dažniausiai viešbučio kambariuose draudžiama laikyti savo atsinešamą maistą – viešbučio administracija turi teisę jį konfiskuoti be atskiro įspėjimo.

Kai kurios viešbučio paslaugos gali būti teikiamos tik tam tikromis valandomis. Dažnai būna, kad nemokamos paslaugos suteikiamos tik viešbučio administracijos nustatytu metu, o kitu laiku – už papildomą mokestį. Kai kuriomis paslaugomis, tokiomis kaip sporto salė, sauna, gali naudotis asmenys, sulaukę tam tikro amžiaus.

Viešbutyje esančių restoranų, barų veikimo laiką ir tvarką taip pat nustato viešbučio administracija. Lauke esantys restoranai ir barai esant blogoms oro sąlygoms, sezono pradžioje ir pabaigoje gali neveikti.

Baseinų, vandens kalnelių, atrakcionų parkų, vaikų klubų darbo laiką ir tvarką taip pat nustato viešbučių administracija.

Viešbutis pasilieka teisę keisti paslaugų asortimentą ir jų apmokestinimą. Atvykę į viešbutį pasitikslinkite dėl suteikiamų mokamų ir nemokamų paslaugų atostogų periodu. Sezono pradžioje ir pabaigoje kai kurios viešbučio paslaugos gali būti nesuteikiamos.

Viešbučio para

Viešbučio paros pradžia yra 14–18 val., paros pabaiga – 10–12 val., nepriklausomai nuo to, kada atvykstate į viešbutį. Esant galimybei viešbučio administracija gali apgyvendinti numeryje anksčiau ar pavėlinti išvykimo iš kambario laiką, tačiau už tai gali tekti sumokėti viešbučio administracijos nustatytą mokestį.

Maitinimo tipai

 • RO (room only) – apgyvendinimas be maitinimo.
 • BB (bed & breakfast) – į kainą įskaičiuoti pusryčiai ir kava, arbata, vanduo.
 • HB (half board) – į kainą įskaičiuoti pusryčiai ir vakarienė. Pusryčių metu nemokama kava, arbata (ar kiti viešbučio administracijos nustatyti gėrimai). Vakarienės metu visi gėrimai už papildomą mokestį.
 • HB + (half board +) – į kainą įskaičiuoti pusryčiai ir vakarienė. Pusryčių metu nemokama kava, arbata (ar kiti viešbučio administracijos nustatyti gėrimai). Vakarienės metu nemokamai gali būti tiekiami kai kurie vietinės gamybos gėrimai. Kokie gėrimai įskaičiuoti į kainą, nustato viešbučio administracija.
 • FB (full board) – į kainą įskaičiuoti pusryčiai, pietūs ir vakarienė. Pusryčių metu nemokama kava, arbata (ar kiti viešbučio administracijos nustatyti gėrimai). Pietų ir vakarienės metu visi gėrimai už papildomą mokestį.
 • FB + (full board +) – į kainą įskaičiuoti pusryčiai, pietūs ir vakarienė. Pusryčių metu nemokama kava, arbata (ar kiti viešbučio administracijos nustatyti gėrimai). Pietų ir vakarienės metu visi gėrimai už papildomą mokestį. Pietų ir vakarienės metu nemokamai gali būti tiekiami kai kurie vietinės gamybos gėrimai. Kokie gėrimai įskaičiuoti į kainą, nustato viešbučio administracija.
 • AI (all inclusive) – į kainą įskaičiuoti pusryčiai, pietūs ir vakarienė, vietinės gamybos gėrimai. Kokie gėrimai įskaičiuoti į kainą ir kokiu metu jie tiekiami, nustato viešbučio administracija.
 • UAI (ultra all inclusive) – į kainą įskaičiuoti pusryčiai, pietūs ir vakarienė, vietinės gamybos gėrimai. Papildomai gali būti įskaičiuoti kai kurie užsienio gamybos gėrimai ir / ar papildomos paslaugos. Kokie gėrimai ir / ar paslaugos įskaičiuotos į kainą ir kokiu metu suteikiamos, nustato viešbučio administracija.
 • A la carte – maisto pasirinkimas pagal meniu. Dažniausiai vietą a la carte restoranuose reikia užsisakyti iš anksto. Dėl registracijos kreiptis į viešbučio registratūrą. A la carte restoranų darbo laiką ir tvarką nustato viešbučių administracija. A la carte restoranai, priklausomai nuo viešbučio, gali būti nemokami arba už papildomą mokestį. Kartais viešbučiuose gali būti nemokama viena ar dvi a la carte vakarienės per buvimo laikotarpį, o visi kiti apsilankymai – už papildomą mokestį.

Vizos:

 Į Turkiją:

Lietuvos Respublikos piliečiams, vykstantiems turistiniais tikslais ne ilgiau kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį, viza nereikalinga. Išsamesnė informacija pateikiama Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje http://keliauk.urm.lt (pasirinkite Jus dominančią šalį iš sąrašo)“.

Į Egiptą:

Išsamesnė informacija pateikiama Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje http://keliauk.urm.lt (pasirinkite Jus dominančią šalį iš sąrašo).