Akcijos „Firminis KIDY TOUR rankšluostis arba gertuvė dovanų” sąlygos

Akcijos „Firminis KIDY TOUR rankšluostis arba gertuvė dovanų” sąlygos:

  1. Bendrosios nuostatos:

1.1. Akcijos „Firminis KIDY TOUR rankšluostis arba gertuvė dovanų” (toliau – Akcija) organizatorius yra UAB „Kidy Tour“ (toliau – Organizatorius), juridinio asmens kodas 304147043, buveinės adresas Konstitucijos pr. 12-2, Vilnius, Lietuva.

1.2. Akcija vyksta nuo 2018 10 01 iki 2018 11 15.

1.3. Akcijos dalyviai – Akcijoje gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys fiziniai asmenys, įsigyjantis UAB “Kidy Tour” organizuojamas keliones į Egiptą, SUNRISE tinkle viešbučius 2018-2019 m. sezonui, internetu, adresu www.kidytour.lt.

1.4. Akcijoje negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai ir jų šeimos nariai.

  1. Akcijos prizas:

2.1. Akcijos prizas (toliau – Prizas / kelionė) – firminis KIDY TOUR rankšluostis arba firminė KIDY TOUR gertuvė.

  1. Akcijos sąlygos:

3.1. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti akcijoje ir laimėti firminį KIDY TOUR rankšluostį arba firminę KIDY TOUR gertuvę privalo įsigyti UAB “Kidy Tour” organizuojamą kelionę 2018-2019 m. sezonui į Egiptą į 1.3. punkte įvardintą viešbučių tinklą.

  1. Prizo laimėtojo nustatymas:

4.1. Prizą laimį asmuo apmokantis už rezerveciją įsigyjant UAB Kidy Tour organizuojamą kelionę 2018-2019 m. sezonui į Egiptą į 1.3. punkte įvardinatintą viešbučių tinklą. Vienas prizas (firminis KIDY TOUR rankšluostis arba firminė KIDY TOUR gertuvė) dovanojama vienai rezervacijai, nepriklausomai nuo keliaujančių asmenų skaičiaus.

  1. Skundų pateikimo tvarka

5.1. Akcijos dalyviai turi teisę el. pašto adresu: info@kidytour.lt pateikti skundą dėl Akcijos eigos.

5.2. Akcijos dalyvio pateiktas skundas bus išnagrinėtas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo momento.

  1. Atsakomybė

7.1. Organizatorius nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Akcijos dalyvių nuostolius (žalą, išlaidas),  susijusius su dalyvavimu Akcijoje.

  1. Kitos sąlygos

8.1. Asmenys, dalyvaujantys Akcijoje, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis ir jų laikytis.

8.2. Dalyviui nesilaikant šių taisyklių, Organizatorius turi teisę pašalinti dalyvį iš Akcijos ir/ar neišduoti dalyviui Prizo.

8.3. Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti Akcijos taisykles ir/ar nutraukti Akciją, informuodamas apie tai tuo pačiu būdu, kaip buvo paskelbtos šios Akcijos taisyklės.

8.4. Su Akcijos taisyklėmis galima susipažinti UAB “Kidy Tour” internetiniame puslapyje.

8.5. Akcijos tvarką nustato Organizatorius. Visi Organizatoriaus sprendimai dėl akcijos vykdymo yra galutiniai ir privalomi visiems akcijos dalyviams. Visi nesutarimai, kilę vykdant šią akciją, yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

Vyksta kelionių pasiūlymų paieška...

Prašome palaukti, kol ieškomi geriausi kelionių pasiūlymai, tai gali trukti virš 15 sekundžių.